Правила та умови членства в Харківському аероклубі

Відповідно до Статуту Харківського аероклубу, брати участь у статутній діяльності організації (в тому числі, польотах і парашутних стрибках), можуть тільки члени Харківського аероклубу. Відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання», Статуту аероклубу і Положення про членство в ХАК ТСОУ, в аероклубі передбачено індивідуальне і колективне членство, яке здійснюється на добровільних засадах і принципах рівноправності всіх членів аероклубу.

Прийом у члени Харківського аероклубу

  • Індивідуальними членами Аероклубу можуть бути громадяни України та іноземні громадяни, незалежно від статі, національності, політичних та релігійних переконань, яким виповнилося 14 років, що визнають Статут Аероклубу, розділяють його цілі і завдання, які беруть активну участь в житті Аероклубу і своєчасно оплачують членські внески.
  • Прийом у члени Аероклубу проводиться на підставі особистої письмової заяви фізичної особи, в якій вона підтверджує зобов’язання виконувати Статут і надає згоду на використання та обробку персональних даних в порядку, передбаченому чинним законодавством. Особи, які реєструються на виконання ознайомлювальних польотів або парашутних стрибків, можуть написати заяву про вступ у члени аероклубу на аеродромі безпосередньо перед виконанням польоту / стрибка.
  • Обмеження за віком: до польотів допускаються діти з 3 років у супроводі батьків. Без супроводжуючих - з 7 років з письмового дозволу батьків. (На Л-29 - з 14 років)


   Стрибки з парашутом у тандемі можуть виконувати діти віком від 10 років (за письмової згоди батьків).

   Самостійні стрибки з парашутом типу "Крило" та "Круглим куполом" - від 16 років.

  • Колективними членами Аероклубу можуть бути трудові колективи підприємств, організацій, навчальних закладів та інших організацій, що бажають популяризувати і розвивати авіаційні види спорту, зокрема: літаковий, вертолітний, парашутний, авіамодельний та інші види.
  • Прийом в індивідуальні або колективні члени Аероклубу здійснюється Радою Аероклубу на підставі поданої письмової заяви. Рада Аероклубу приймає рішення про прийом/відмову в прийомі в члени Аероклубу в термін не більше трьох місяців з дати подачі заяв.
  • Права члена Аероклубу наступають після прийняття відповідного рішення про прийом Радою Аероклубу і оплати вступного членського внеску, підтвердженням чого є копія квитанції або копія платіжного доручення на перерахування відповідного внеску на рахунок Аероклубу з відміткою установи банку.
  • Членство в Аероклубі припиняється у випадках:

   - добровільного припинення членства в Аероклубі;
   - виключення з членів Аероклубу;
   - автоматичного припинення членства в Аероклубі.

  Права і обов'язки членів Харківського аероклубу

  • Члени аероклубу зобов'язані:

   - виконувати вимоги Статуту та Положення про членство;
   - виконувати рішення Ради аероклубу;
   - своєчасно сплачувати членські внески;
   - подавати приклад у дотриманні законності та норм суспільної моралі;
   - глибоко вивчати авіаційну техніку і правила її експлуатації, теорію і правила польотів / стрибків, документи, що регламентують льотну роботу; активно брати участь у виконанні рішень керівних органів аероклубу, проведенні заходів, і т.д.

  • Члени аероклубу мають право:

   - брати активну участь у розробці, прийнятті та виконанні рішень, обирати і бути обраним до складу виборних органів аероклубу;
   - висловлювати свою думку щодо кандидатур, які пропонуються для обрання в керівні органи аероклубу; обговорювати на загальних зборах всі питання діяльності аероклубу, пов'язані з розвитком авіаційних видів спорту;
   - користуватися авіаційною технікою, спортивним обладнанням та інвентарем з дотриманням правил техніки безпеки при наявності необхідного допуску;
   - брати участь в змаганнях та інших заходах, що проводяться аероклубом; виступати на змаганнях за інші спільноти;

  Членські внески

  Члени аероклубу сплачують вступні та щорічні членські внески в обов'язковому порядку (Подробиці див. у Положенні нижче). У разі припинення членства в аероклубі вступні, членські, добровільні внески і пожертвування не повертаються.

  Рада Аероклубу має право прийняти рішення про персональне звільнення фізичної особи або колективного члена від сплати вступного та / або членського внесків, беручи до уваги його активну участь в житті Аероклубу і допомогу, яку вони надають в будь-яких її проявах. Штатні працівники Аероклубу звільняються від сплати вступного і щорічних членських внесків. Парашутисти початкового рівня при здійсненні першого стрибка і фізичні особи, які вчиняють перший ознайомлювальний політ, автоматично стають членами аероклубу без внесення вступного членського внеску.

  Членство в аероклубі несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності і національної безпеки України, порушення прав людини, пропаганду війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі та підрив авторитету аероклубу.