Сертифікати організації

АТО (Aviation training organization)

Підготовка кандидата на отримання ліцензії PPL

Перепідготовка (переучування) власників PPL (А/Н) на інший тип ЛА

Перепідготовка пілотів – власників ліцензії CPL (А/Н)

Сертифікат постійно діючої ЗПС

Дозволяє приймати і випускати ПС злітною масою до 5700 кг вдень у простих метеоумовах 450м х 5000м (злітна смуга 1000м х 100м)

Сертифікат схвалення організації з технічного обслуговування номер UA.145.0127

Згідно Повітряного кодексу України та Авіаційних правил України, дає дозвіл на виконання технічного обслуговування виробів, компонентів та обладнання, зазначених у додатку до цього сертифіката, та видачу відповідних сертифікатів передачі до експлуатації на підставі вищезазначеного номера схвалення та видачу рекомендації та сертифікатів перегляду льотної придатності після перегляду льотної придатності.

Сертифікат на технічне обслуговування ПС

Типу Ан-2, Як-18Т, Як-52, ХАЗ-30. Дозволяє виконувати різноманітні форми як оперативного, так і періодичного технічного обслуговування.

Сертифікат на підтримання льотної придатності

Дозволяє здійснювати підтримання льотної придатності для ПС, які належать як організаціям, так і приватним особам.

Сертифікат авіакомпанії

Дає право власнику даного сертифікату виконувати авіаційні роботи (авіахімроботи, лісоавіаційні роботи, повітряний моніторинг, санрейси та інші види робіт, що застосовуються у народному господарстві)