Сертифікати організації

АТО (Aviation training organization)

Підготовка кандидата на отримання ліцензії PPL

Перепідготовка (переучування) власників PPL (А/Н) на інший тип ЛА

Перепідготовка пілотів – власників ліцензії CPL (А/Н)

Сертифікат постійно діючої ЗПС

Дозволяє приймати і випускати ПС злітною масою до 5700 кг вдень у простих метеоумовах 450м х 5000м (злітна смуга 1000м х 100м)

Сертифікат на технічне обслуговування ПС

Типу Ан-2, Як-18Т, Як-52, ХАЗ-30. Дозволяє виконувати різноманітні форми як оперативного, так і періодичного технічного обслуговування.

Сертифікат на підтримання льотної придатності

Дозволяє здійснювати підтримання льотної придатності для ПС, які належать як організаціям, так і приватним особам.

Сертифікат авіакомпанії

Дає право власнику даного сертифікату виконувати авіаційні роботи (авіахімроботи, лісоавіаційні роботи, повітряний моніторинг, санрейси та інші види робіт, що застосовуються у народному господарстві)